REGULAMIN USŁUG BLACKLISTED
Prowadzonych w ramach platformy internetowej www.blacklisted.pl

§1


Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z udostępnionej platformy do oceny dem gry sieciowej Counter-Strike pod marką Blacklisted. Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania platformy internetowej Blacklisted. Określone są w nim prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników Blacklisted.

§2

INFORMACJE OGÓLNE:

Lista cheaterów Blacklisted jest tworzona przez jej Użytkowników online, za pośrednictwem sieci Internet, używanie jej jest dobrowolne i całkowicie darmowe.

Lista banów zawarta w pliku .cfg może być rozpowszechniania, przetwarzana, udostępniania, publikowana i wykorzystywana wedle własnego uznania.

Każdy użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią poniższego głównego regulaminu serwisu oraz z poniżej wskazanymi odnośnikami:

Regulamin Forum

Regulamin zgłoszeń Counter Strike 1.6


Regulamin zgłoszeń Counter Strike Global OffensiveUżytkownik ma możliwość:
Posiadania własnego konta i profilu,
Pisania zgłoszeń oraz odwołań nie ponosząc żadnych strat materialnych,
Wyrażania decyzji negatywnej bądź pozytywnej w zgłoszeniach,
Ubiegania się o awans na inne rangi, funkcję serwisu,
Otrzymywania nagród,


Zabronione
jest:
Używanie wulgaryzmów i zwrotów mogących w jakikolwiek sposób naruszyć czyjąś godność,
Umieszczanie materiałów niestosownych w jakiejkolwiek formie,
Promowanie innych serwisów bez zgody administracji,                                            
Zakładanie kilku kont tzw, multi konta,


Kandydat ma możliwość:
Posiadania własnego konta i profilu,
Pisania zgłoszeń oraz odwołań nie ponosząc żadnych strat materialnych,
Zatwierdzanie oraz odrzucanie zgłoszeń,
Głosowanie jako kandydat,
Otrzymywania upominków za aktywność,


Sędzia ma możliwość:
Posiadania własnego konta i profilu,
Pisania zgłoszeń i odwołań z profilu blacklisted oraz własnego,
Zatwierdzania, odrzucania i edycji zgłoszeń,
Głosowania jako sędzia,
Otrzymywania upominków za aktywność,
Dostępu do zamkniętych działów na forum,
Ubiegania się o awans na Głównego Sędziego,


Główny Sędzia ma możliwość:
Posiadania własnego konta i profilu,
pisania zgłoszeń i odwołań z profilu blacklisted oraz własnego,
Zatwierdzania, odrzucania i edycji zgłoszeń,
Ostatecznie decydować o losie oskarżonej osoby jako sędzia główny,
Otrzymywania upominków za aktywność,
Dostępu do zamknietych działów na forum,
Posiadania funkcji moderatora,


Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z konta.
Za niestosowanie się do Regulaminu przez Użytkownika mogą zostać nałożone blokady czasowe na używanie części opcji Serwisu bądź zablokować konto na stałe.

§3

REJESTRACJA:

Rejestracja polega na poprawnym wypełnieniu formularza znajdującego się na forum.

Rejestracja jest darmowa.

Użytkownik ma obowiązek podania prawdziwych danych.

Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna akceptująca postanowienia Regulaminu.

Użytkownik ma prawo oraz obowiązek aktualizacji danych zawartych w profilu.

Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

§4

KONTO:

Z Konta może korzystać tylko i wyłącznie jeden użytkownik, zabrania się zakładania konta z którego będzie korzystać kilka osób.

Zabrania się przekazywania hasła do konta osobom trzecim.

Blacklisted zastrzega sobie prawo do zablokowania, bądź usunięcia konta użytkownika bez konieczności podania przyczyny i informowania go o tym fakcie.

W przypadku stwierdzenia łamania przez użytkownika zasad niniejszego Regulaminu, jego konto zostanie zablokowane na stałe lub tymczasowo.

Każde konto ma przypisane do siebie Statystyki mówiące o poziomie zaawansowania w Serwisie.

Statystyki w postaci 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 czytamy od lewej:
Zbanowanych - dotyczy tylko Sędziów, w przypadku rozpatrzenia Zgłoszenia Pozytywnie

Uniewinnionych - dotyczy tylko Sędziów, w przypadku rozpatrzenia Zgłoszenia Negatywnie

Odrzuconych - dotyczy tylko Sędziów, w przypadku odrzucenia danego zgłoszenia

Złapanych - dotyczy użytkowników, którzy napisali Zgłoszenie i zostało ono rozpatrzone Pozytywnie

Trafionych - dotyczy użytkowników, których głos w Zgłoszeniu był identyczny z głosem Głównego Sędziego

Chybionych - dotyczy użytkowników, których głos w Zgłoszeniu był inny niż głos Głównego Sędziego

§5

ZGŁOSZENIA:

Dodawanie zgłoszeń jest całkowicie darmowe.

Dodanie zgłoszenia odbywa się poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie http://www.blacklisted.pl/applications,add.html

Stosowny temat na forum zostanie założony automatycznie po zatwierdzeniu zgłoszenia.

Zgłoszenia nie spełniające regulaminów będą odrzucane.

Czas oceny demka to 7 dni od momentu zatwierdzenia zgłoszenia.

Do zgłoszenia trzeba załączyć jeden screen i demo.

Zatwierdzenie zgłoszenia następuję po sprawdzeniu autentyczności danych podejrzanego.

O wyborze Sędziego prowadzącego sprawę w Zgłoszeniu nikt nie decyduje, zostaje on przydzielony losowo.

Blacklisted zastrzega sobie prawo do zmiany Sędziego prowadzącego bez podania przyczyny.

Dyskusja dotycząca konkretnego zgłoszenia toczy się w założonym dla niego temacie na forum.

Wszelkie wiadomości niezwiązane z oceną dem będą kasowane.

Użytkownik zobowiązany jest podać jak najdokładniejsze informacje dotyczące dema.

Podanie daty oraz adresu serwera gry jest obowiązkowe.

Każda edycja zgłoszenia przez Sędziego jest rejestrowana w logach i możliwa do podejrzenia.

§6

ZASADY BANOWANIA:

Rozpatrzenie POZYTYWNE rozumiemy jako wpisanie na listę zbanowanych na platformie Blacklisted.

Rozpatrzenie NEGATYWNE rozumiemy jako nie wpisanie na listę zbanowanych na platformie Blacklisted.

W głosowaniu nad zbanowaniem może wziąć udział maksymalnie 5 Sędziów.

Decydujący głos ma wybrany Sędzia Główny.

Rozpatrzenie pozytywne zgłoszenia skutkuje wpisaniem podanego STEAMID na listę cheaterów.

Rozpatrzenie zgłoszenia skutkuje zmianą w statystykach wszystkich Użytkowników biorących w nim udział.

Zmiany statystyk Sędziego w przypadku:
a. pozytywnego rozpatrzenia Zgłoszenia Sędzia, który oddał głos "ZBANOWAĆ" otrzymuje 1 punkt do Zbanowanych, a statystyki przybiorą postać 1/0/0/0/0/0
b. negatywnego rozpatrzenia Zgłoszenia Sędzia, który oddał głos "ZBANOWAĆ" otrzymuje 1 punkt do Chybionych, a statystyki przybiorą postać 0/0/0/0/0/1
c. pozytywnego rozpatrzenia Zgłoszenia Sędzia, który oddał głos "UNIEWINNIĆ" otrzymuje 1 punkt do Chybionych, a statystyki przybiorą postać 0/0/0/0/0/1
d. negatywnego rozpatrzenia Zgłoszenia Sędzia, który oddał głos "UNIEWINNIĆ" otrzymuje 1 punkt do Odrzuconych, a statystyki przybiorą postać 0/0/1/0/0/0

Zmiany statystyk Użytkownika w przypadku:
a. pozytywnego rozpatrzenia Zgłoszenia użytkownik, który oddał głos "ZBANOWAĆ" otrzymuje 1 punkt do Trafionych, a statystyki przybiorą postać 0/0/0/0/1/0
b. negatywnego rozpatrzenia Zgłoszenia użytkownik, który oddał głos "ZBANOWAĆ" otrzymuje 1 punkt do Chybionych, a statystyki przybiorą postać 0/0/0/0/0/1
c. pozytywnego rozpatrzenia Zgłoszenia użytkownik, który oddał głos "UNIEWINNIĆ" otrzymuje 1 punkt do Chybionych, a statystyki przybiorą postać 0/0/0/0/ 0/1
d. negatywnego rozpatrzenia Zgłoszenia użytkownik, który oddał głos "UNIEWINNIĆ" otrzymuje 1 punkt do Trafionych, a statystyki przybiorą postać 0/0/0/0/1/0

Zmiany statystyk Użytkownika w przypadku napisania przez niego Zgłoszenia:
a. Rozpatrzenie pozytywne Zgłoszenia: Użytkownik otrzymuje 1 punkt do Złapanych, a statystyki przybiorą postać 0/0/0/1/0/0
b. Rozpatrzenie negatywne Zgłoszenia: Użytkownik otrzymuje 1 punkt do Chybionych, a statystyki przybiorą postać 0/0/0/0/0/1

§7

ODWOŁANIA

Od każdego zgłoszenia rozpatrzonego pozytywnie można odwołać się za darmowo w przeciągu 12 miesięcy od daty rozpatrzenia.

W głosowaniu nad odwołaniem bierze udział 3 Sędziów głównych.

W odowłaniu decyduję przewaga głosów sędziów głownych,tzn:
W przypadku otrzymania minimum 2 z 3 korzystnych głosów, zbanowany uzytkownik zostaje oczyszczony.
W przypadku otrzymania 2 lub 3 negatywnych głosów użytkownik nie zostanie odwołany.
Aby użytkownik został uniewinniony podczas odowłania musi otrzymać poparcie u minimum 2 sędziów głownych.
Rozpatrzenie pozytywne Zgłoszenia skutkuje usunięciem podanego STEAMID z listy cheaterów.

Rozpatrzenie Zgłoszenia skutkuje zmianą w statystykach wszystkich Użytkowników biorących w nim udział.

Zmiany statystyk Sędziego w przypadku:
a. pozytywnego rozpatrzenia Odwołania Sędzia, który oddał głos "ZBANOWAĆ" otrzymuje 1 punkt do Uniewinnionych kosztem Zbanowanych i 1 punkt do Chybionych, a statystyki przybiorą postać 0/1/0/0/0/1
b. pozytywnego rozpatrzenia Odwołania Sędzia, który oddał głos "ODRZUCIĆ" otrzymuje 1 punkt do Odrzuconych kosztem Zbanowanych, a statystyki przybiorą postać 0/ 0/1/0/0/0

Zmiany statystyk Użytkownika w przypadku:
a. pozytywnego rozpatrzenia Odwołania Użytkownik, który oddał głos "ZBANOWAĆ" otrzymuje 1 punkt do Chybionych kosztem Trafionych, a statystyki przybiorą postać 0/0/0/0/0/1
b. pozytywnego rozpatrzenia Odwołania Użytkownik, który oddał głos "UNIEWINNIĆ" otrzymuje 1 punkt do Trafionych kosztem Chybionych, a statystyki przybiorą postać 0/0/0/0/1/0

Zmiany statystyk Użytkownika w przypadku napisania przez niego Zgłoszenia:
a. Rozpatrzenie pozytywne Odwołania: Użytkownik otrzymuje 1 punkt do Chybionych kosztem Złapanych, a statystyki przybiorą postać 0/0/0/0/0/1

§8

ZASTRZEŻENIA:

Nie odpowiadamy za treść wypowiedzi zamieszczanych na forum przez użytkowników - treść wypowiedzi wyraża opinię jej autora.
Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za użyteczność, dokładność i kompletność jakiejkolwiek wypowiedzi.
Nie odpowiadamy za treść dodanych zgłoszeń i werdykt sędziów oceniających dema.
Dbamy o porządek i zgodność wypowiedzi z zasadami korzystania z forum.
Rejestrując się na forum, zgadzasz się nie używać go do zamieszczania materiałów, które są fałszywe, obraźliwe, niedokładne, wulgarne, obsceniczne, wzmagają nienawiść, zastraszają, profanują wartości, grożą, ingerują w czyjąś prywatność lub łamią obowiązujące prawo.
Zgadzasz się nie zamieszczać materiałów chronionych prawem autorskim, chyba że dysponujesz prawami do nich lub zamieszczenie tych materiałów nie stanowi naruszenia praw autorskich.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili, informując o tym Użytkowników.

Ostatnia aktualizacja dnia 2014-07-09.